limestone in water kettle

Kalk i vannkokere og vaskemaskiner består av ioner som kan oppløses med eddiksyre.

© Wikimedia Commons

Hvordan fjerner eddiksyre kalk i en vannkoker?

Når eddiksyren havner i vannkokeren, starter det en komplisert kjemisk prosess som til slutt får kalkbelegget til å gå i oppløsning.

Vannet du fyller i vannkokeren, er pumpet opp fra bakken. På veien fra overflaten til grunnvannet tar vannet med seg mineraler og ender derfor med å inneholde forskjellige ioner: atomer eller molekyler som har en elektrisk ladning.

Noen av de positive og negative ionene danner forbindelser som blir synlige som bunnfall eller belegg. De klumpene av kalk som setter seg på varmeelementet til en vannkoker, består av positive kalsium-ioner og negative karbonat-ioner.

Selv om mesteparten av kalsiumet og karbonatet er bundet sammen, vil også en liten del være oppløst som frie ioner i vannet.

Kalk løses opp for å gjenskape balanse

Balansen mellom frie og bundne karbonat-ioner reguleres med eddiksyre. Karbonat er en base, og derfor kan frie ioner reagere med eddiksyre.

Etter hvert som karbonat-ioner forsvinner fra væsken, blir det ubalanse i forholdet mellom de frie karbonat-ionene i væsken og de bundne på varmeelementet.

Derfor oppløses kalkbelegget litt etter litt for å gjenskape balansen. Frie karbonat- ioner reagerer med eddiksyren, helt til stort sett all kalken er borte.

Eddik forstyrrer vannets balanse

Kalkflekker blir oppløst fordi eddiksyre lynraskt end rer på fordelingen av ioner som finnes i vannet i vannkokeren.

BLØTT VANN VASKER MEST SKITT AV HENDENE DINE

Vannets hardhet er et uttrykk for hvor mange kalsium- og magnesium-ioner som er oppløst i det.

I Norge måler vi hardhet i tyske hardhetsgrader, °dH, der en grad svarer til ti milligram oppløst kalsiumoksid per liter eller 7,19 milligram oppløst magnesiumoksid per liter.

Hardt vann krever at du bruker mer såpe når du vasker hendene, mens du kan klare deg med mindre såpe hvis du har bløtt vann.