Hvordan blir varme overført?

Hvordan kommer varmen fra metall over i luft, eksempelvis fra en vanlig radiator?

Kobberrør-på-vegg
© Shutterstock

Varme er i virkeligheten et uttrykk for hvor raskt molekylene i et stoff beveger seg. Jo raskere molekylene beveger seg, desto høyere blir varmen. Når varmen fra en radiator skal overføres til luften i et kjølig rom, må de raske molekylbevegelsene i metallet overføres til luftens molekyler. Det kan skje på tre måter: Konduksjon er varmeoverføring direkte mellom kjemiske stoffer, og den oppstår når raske molekyler fra det varmeste stoffet rent fysisk støter sammen med det kalde stoffets langsomme molekyler og dermed dytter dem opp i en høyere hastighet. Sto luften helt stille, ville en radiator hatt problemer med å varme opp et rom bare med konduksjon. Varmen måtte da blitt overført fra det ene luftmolekylet til det neste tvers igjennom hele rommet. Men luften står ikke stille, for den varme luften ved radiatorens overflate stiger til værs og blir erstattet av kald luft som deretter selv varmes opp og stiger til værs. På den måten fraktes de varme luftmolekylene rundt i rommet, og det øker varmeoverføringen vesentlig. Denne formen for varmetransport kalles for konveksjon. Den siste formen for varmeoverføring skjer ved hjelp av stråling. Elektronene i den varme radiatoren avgir noe av sin energi i form av elektromagnetiske bølger i det infrarøde spekteret. Disse varmestrålene er usynlige, men når de treffer luftmolekylene, overføres energien til molekylene. Det får luftmolekylene til å bevege seg fortere, og dermed stiger temperaturen i rommet.

LES OGSÅ: Fiks en kald radiator.