Hvor presist skyter et gevær?

Hvordan måles presisjonen hos et gevær, og hvor presist kan de beste skarpskytterne skyte?

Snikskytter-sikte-på-naturlig-bakgrunn
© Shutterstock

Moderne geværer er ekstremt presise våpen – så presise at det nærmest bare er den menneskelige faktoren som avgjør treffsikkerheten. Ved skyting på 100 meters hold er det for eksempel mulig å skyte hull i hull – det vil si at det er umulig å skjelne de enkelte kulehullene fra hverandre fordi alle prosjektilene treffer helt presist. Under konkurranser kan verdens dyktigste geværskyttere score maksimumspoeng selv på 300 meters hold. De treffer altså blinken hver eneste gang. Det finnes forskjellige måter å måle presisjonen på. På geværfabrikkene blir våpnene ofte spent opp i prøveskytingsbenker, og derfra avfyres de automatisk. Etter en skuddserie måles spredningen på forskjellige avstander. Selv på 1000 meters hold kan spredningen av skuddene være så liten som 10–12 centimeter. Mange faktorer avgjør geværets presisjon. Utformingen av løpets innside, med en spiral av riller som får prosjektilet til å rotere, er selvfølgelig viktig, men løpets lengde og ammunisjonen betyr også mye. Det samme gjør kvaliteten på kikkertsiktet, for de beste av dem kompenserer selv for tyngdekraftens påvirkning av prosjektilets bane. Det er derfor umulig å utpeke en enkelt geværtype som den mest presise. Geværer er langtrekkende våpen. Prosjektilet fra et gevær med en kraftig ladning som skytes oppover i cirka 30 graders vinkel, kan gå 5000–6000 meter, og det er eksempler på at skarpskyttere kan treffe helt presist på 2000–3000 meters avstand.