Hva gjør metall magnetisk?

Hvordan kan det ha seg at metall kan bli magnetisk?

Magnet
© Shutterstock

I utgangspunktet er alt av atomer en liten magnet, men i de aller fleste stoffer er de atomære magnetene tilfeldig orientert slik at magnetfeltene effektivt opphever hverandre. Men noen få metaller har såkalte ferromagnetiske egenskaper.

Et ferromagnetisk metall, f.eks. jern, har magnetiske domener, altså områder, der de atomære magnetene er vendt samme vei. Jern inneholder millioner av slike små domener som vanligvis har magnetfeltene tilfeldig orientert. Utsettes jern for et ytre magnetfelt, retter domenenes felter seg etter det ytre feltet og gjør jernet magnetisk.

Ytre forhold gjør jern magnetisk

Jern blir magnetisk når metallet blir utsatt for et sterkt ytre magnetfelt, og de tilfeldig orienterte domenene blir snudd én vei. Jernet fortsetter å være magnetisk.

Ikke magnetisk

Magnetisk