Shutterstock
Statisk elektrisitet

Hva er statisk elektrisitet?

Statisk elektrisitet skyldes opphopet elektrisk ladning som kan gi deg støt – og i noen tilfeller faktisk skape en gnist.

Hva er statisk elektrisitet?

Når du får støt ved å røre et metallhåndtak, skyldes det statisk elektrisitet – en opphopet elektrisk ladning.

Statisk elektrisitet kalles også for berøringselektrisitet fordi det oppstår ved at to materialer eller legemer gnis mot hverandre.

Noen materialer er særlig godt egnet til å hope opp elektrisk ladning. Det gjelder for eksempel syntetiske stoffer som polyester.

Når to materialer gnis mot hverandre, vil det ene materialet overføre elektroner til det andre, og det oppstår et overskudd av elektroner i det ene materialet og et underskudd av elektroner i det andre.

Ved berøringen har materialene altså blitt henholdsvis negativt og positivt ladet, og det er denne opphopningen av elektrisk ladning man kaller statisk elektrisitet.

Virkninger av statisk elektrisitet

  • hår som stritter til alle kanter
  • støv som samler seg rundt ledninger og elektronikk
  • klær som «klistrer» seg til kroppen

Et annet eksempel på statisk elektrisitet er vann som tiltrekkes av et elektrisk ladet ting, for eksempel en ballong.

Eksempel på statisk elektrisitet

Ballongen bøyer av vannstrålen fordi den er ladet med statisk elektrisitet.

© Shutterstock

Så snart legemet kommer i kontakt med en ledende gjenstand, for eksempel et metallhåndtak, vil den elektriske ladningen bli utliknet, noe som kan gi et lite støt.

I noen tilfeller kan det til og med oppstå en gnist.

Ledende gjenstander er vanligvis metallgjenstander, elektronikk, bildører og radiatorer, men andre mennesker kan også være ledende.

Når man kan få støt av statisk elektrisitet, skyldes det i bunn og grunn at motsatte ladninger tiltrekker hverandre, akkurat som like ladninger frastøter hverandre.

Derfor søker gjenstander med negativ og positiv ladning mot hverandre, og i det øyeblikket de berører hverandre, skjer en utligning. Det er denne utligningen som gir støt.

Hvordan unngår man statisk elektrisitet?

Et menneskes opphopning av statisk elektrisitet er blant annet avhengig av luftfuktighet og hva slags klær personen har på seg.

En jakke av polyester er for eksempel mye mer tilbøyelig til å generere statisk elektrisitet enn en jakke av lær.

Samtidig gir tørr hud større sannsynlighet for å bygge opp elektrisk ladning enn fuktig hud.

Derfor kan det være stor forskjell på hvor ofte og når man opplever statisk elektrisitet.

Mange opplever flere støt i vintermånedene fordi luftfuktigheten innendørs vanligvis er lavere i disse månedene.

statisk elektrisitet – hår

Når man børster håret, kan det oppstå statisk elektrisitet på grunn av friksjonen mellom børsten og håret.

© Shutterstock

Har man problemer med statisk elektrisitet, kan man forsøke å unngå syntetiske stoffer, ta fuktighetskrem på huden eller skru ned innevarmen.

Oppstår problemet vanligvis rundt datamaskinen, kan man skaffe seg et antistatisk teppe å sette skrivebordet på eller undersøke om problemet skyldes laderen til datamaskinen.

Er statisk elektrisitet farlig?

I de aller fleste tilfeller er ikke statisk elektrisitet farlig, og kroppen kan bygge opp en stor ladning uten at det er til skade for personen.

Det skyldes at den strømmen som går gjennom kroppen, har høy spenning, men liten strømstyrke.

Spenningen ved et statisk elektrisk støt kan ligge på flere tusen volt, men hvis støtet hadde en strømstyrke på bare et par ampere, ville det vært livsfarlig.

Ved en elektrisk oppladning på mindre enn tusen volt vil personen ofte ikke legge merke til noe, mens spenninger over to tusen volt kan oppleves som ubehagelige.

Statisk elektrisitet er altså som oftest harmløst, selv om det kan være irriterende.