Hva er ild og flammer?

Hva består ilden egentlig av? Og hvorfor er det slik at flammene oftest er røde?

© Photo by Paul Bulai on Unsplash

En flamme kan virke temmelig håndfast både i varmevirkning og av utseende, så det er slett ikke så merkverdig at naturfilosofene i Hellas i oldtiden oppfattet ilden som et ”element”, et slags grunnstoff på linje med luft, vann og jord. De var også inne på rett spor da de kategoriserte elementene de kjente til i henholdvis lette og tunge, og da med ild og luft hjemmehørende i første gruppe.

Men ild er ikke annet enn lysende, eller rettere sagt glødende, gasser. Flammen på et stearinlys består av fordampet brennende stearin, og ilden i peisen består av gassene som avgis fra den brennende veden. Ildens farge bestemmes av temperaturen i forbrenningsprosessen. Jo høyere temperatur, desto mer blå eller fiolette er flammene.

Glør er røde fordi temperaturen er lav, mens en sveiseflamme er blåfiolett hvis man benytter korrekt dyseinnstilling. Selv om flammen på et stearinlys holder noen tusen graders temperatur, kan man som kjent føre fingeren raskt gjennom den uten å merke noe særlig. Det er et godt eksempel på at ilden består av varme gasser og derfor representerer energi i svært fortynnet utgave.