Shutterstock
Salt drysser

Hva er et ion?

Dere nevner ofte ioner i ulike artikler, men hva er det egentlig? Og hva kan forskerne bruke dem til?

Hva er et ion?

Et ion er et atom eller en gruppe sammenhengende atomer som er elektrisk ladet. Ladningen kan være positiv eller negativ.

Den oppstår fordi atomet eller atomene mister eller mottar et eller flere elektroner. Eksempler på ioner er Na+ og Cl–, som sammen danner bordsalt.

Bordsalt er ikke elektrisk ladet fordi de to typene ioner balanserer hverandres ladninger.

Ioner hjelper forskerne

Massespektrometer
© Andrew Brookes/National Physical Laboratory/SPL

Et massespektrometer gjør om et stoff til ioner, og ved å måle hvordan ionene blir avbøyd av et magnetfelt, kan forskerne avsløre stoffets identitet.

En ionmotor
© NASA

En ionmotor, for eksempel i en romsonde, gjør om gass til ioner som deretter akselereres i et elektromagnetisk felt. Når ionene skytes ut, skaper motoren framdrift.

Alle grunnstoffer kan danne ioner, typisk med flere ulike ladninger. Mange grunnstoffer har imidlertid en foretrukken ladning som bestemmes av antallet elektroner i atomets såkalte ytterste skall.

Ioner er sentrale i kjemien og som verktøy for mange andre forskningsgrener; blant annet er det mulig å utnytte at ioner på grunn av ladningen sin kan avbøyes i magnetfelt.

Det utnytter forskerne blant annet med de såkalte massespektrometerne, som kan analysere kjemien til for eksempel is eller mineraler ekstremt detaljert.