Hva er dopplereffekten?

Tonen fra en sirene får et plutselig fall når en ambulanse farer forbi oss. Det skyldes et fysisk fenomen som kalles Doppler-effekten.

Dopplereffekten beskriver hvordan toneleiet til en lyd endrer seg når kilden og mottakeren beveger seg i forhold til hverandre.

Et eksempel fra hverdagen er tonen fra sirenen til en ambulanse, som skifter fra høy til lav tone når den passerer oss.

###

Luft presses sammen