Fire typer regnbuer

Regnbuene ser forskjellige ut. Les her om fire ulike typer.

Extra bows in rainbow

Fra Vitenskapens Univers: Vi er vant til å se regnbueri forbindelse med solskinn på en regnværsdag, men fenomenet opptrer alle steder der det er vanndråper og lys. Avhengig av dråpenes størrelse, lysets kilde og iakttakerens plassering kan regnbuen se forskjellig ut selv om prinsippet er det samme.

Ekstraregnbuer

En sjelden gang kan man under den primære regnbuen se en rekke ekstra buer, som ikke dannes på samme måte som selve regnbuen. Disse buene skyldes at lysstrålene i en regndråpe kan forsterke og svekke hverandre (også kalt interferens), og for at de skal bli synlige er det nødvendig at regndråpene er svært like i størrelse.

Moonbow

Månebuen

Regnbuer blir hyppigst assosiert med sollys, men også kraftig månelys som ved fullmåne kan danne regnbuer. Fargene er imidlertid svake eller helt fraværende, fordi fargesynet vårt er dårlig om natten. Månebuen vil derfor oftest se hvitaktig ut.

Fog bow

Tåkebuen

Tåke består av vanndråper som er så små at de enkelte fargene vil bli spredt og blandet så mye at det dannes en bred, hvitaktig regnbue. Derfor blir denne regnbuen heller ikke alltid assosiert med alminnelige regnbuer.

Rainbow at waterfall

Regnbuer ved fosser

En regnbue blir ofte dannet i dråpene fra de brusende vannmassene i en foss. Her kan man være så heldig å se hele den sirkulære regnbuen, hvis man er oppe over fossen og ser ned på vanndråpene.