Du kan høre forskjell på varmt og kaldt vann

Du er i besittelse av en superevne du kanskje ikke har lagt merke til: Du kan høre forskjell på kaldt og varmt vann som renner.

Hjernen din har underbevisst lært å fange opp forskjellen på lyden av varmt og kaldt vann.

© Shutterstock

Hvis du er i tvil om koppen er fylt med varmt eller kaldt vann, kan du alltids finne ut av det ved hjelp av følesansen.

Men viste du at du også kan finne svaret ved å lytte til væsker som helles opp?

Gjør forsøket selv

Hjerne din har nemlig underbevisst lært å fange opp forskjellen på lyden av de to væskene etter alle de varme og kalde drikkene du har helt opp gjennom livet. Selv om du ikke har lagt merke til det selv.

Hvis ikke du tror oss, kan du gjøre forsøket selv i denne videoen:

Vannets seighet spiller inn

Årsaken til at varmt og kaldt vann i det hele tatt lager ulike lyder, ligger i den såkalte viskositeten (seigheten).

Det er enkelt å se forskjellen i viskositet mellom for eksempel varm eller kald honning.

Den varme honningen er mer flytende, altså har den en lavere viskositet.

Med vann kan du ikke se den forskjellen, men du kan høre den.

Molekylene beveger seg mer

I det kalde og seige vannet har molekylene mindre energi, noe som betyr at de beveger seg mindre.

Det varme vannet skaper en høyere lyd når det for eksempel treffer et krus eller bunnen av en dusj fordi molekylene beveger seg mer rundt.