Løpet vipper oppover når en pistol blir avfyrt på grunn av rekyl. Rekylen påvirker ikke presisjonen av skuddet, siden prosjektilet har forlatt løpet.

© ALAMY/IMAGESELECT

Derfor løfter løpet seg på en pistol

Selv om rekylen fra et pistolskudd er rettet bakover, får den ofte løpet til å løfte seg oppover. Det har fysikken en god forklaring på.

Et prosjektil fra en pistol drives fram fordi krutt som brenner, danner gass som i løpet av få millisekunder utvider seg voldsomt.

Eksplosjonen akselererer prosjektilet så raskt at det oppnår en hastighet på omkring 800 km/t allerede når det forlater pistolmunningen.

Newtons tredje lov sier at enhver kraft i en gitt retning blir fulgt av en motkraft i motsatt retning – i pistolens tilfelle kalles fenomenet rekyl.

Rotasjonskrefter presser løpet bakover

Når prosjektilet suser fram den ene veien, presser en kraft pistolen motsatt vei.

Siden løpet sitter høyere enn pistolens sentrale akse eller balansepunkt, får rotasjonskrefter løpet til å vippe bakover.

Avhengig av våpenet er munningshastigheten og dermed kraften fra rekylen større. Dermed forlater noen prosjektiler – ofte rifleprosjektiler – munningen med overlydshastighet.

Overlydsprosjektiler er spesielt designet slik at de ikke kommer under lydens hastighet innenfor sin effektive rekkevidde. Det vil nemlig skape en trykkbølge som forstyrrer kulas bane og ødelegger skuddets presisjon.