Hvorfor flyter sitron, mens lime synker til bunns?

Det er fruktens densitet som avgjør om den flyter eller synker til bunns i vann.

Hvorfor flyder citronen, når limen synker?

Sitroner flyter, mens en lime synker til bunns i vann. Appelsiner og druer synker også, men epler flyter.

Om frukt synker eller flyter, avhenger av om den har en densitet som er høyere eller lavere enn vann.

Vann har en densitet på nøyaktig ett gram per cm3, mens densiteten i en lime ligger på cirka 1,1 gram per cm3. I fruktsorter med høy densitet er fruktkjøttet ofte tettere pakket.

Slik måles fruktens densitet

Densiteten i en fruktsort finner man ved å fylle vann helt til kanten i et glass og så presse frukten ned under vannflaten.

Deretter må man måle hvor mye vann som ble presset ut over kanten – altså hvor mye vann frukten fortrengte.

Fruktens vekt må man så dividere med vannets volum slik at enheten blir gram per milliliter eller g/cm3.

Densitet på flaske

Densiteten påvirker ikke bare om frukten flyter eller synker i vann. Den påvirker også formen på vannflasker som blir satt i kjøleskapet.

Les hvorfor her: