5 minutter om: Magnetisme

Hver dag går du omkring på en gigantisk magnet: jorda. Klodens magnetfelt fungerer som et skjold som beskytter planetens liv mot skadelig stråling fra sola og rommet. Men magnetismen er også årsaken til at PC-en kan lagre data, og at generatoren i kraftverket kan skape strøm.

Hver dag går du omkring på en gigantisk magnet: jorda. Klodens magnetfelt fungerer som et skjold som beskytter planetens liv mot skadelig stråling fra sola og rommet. Men magnetismen er også årsaken til at PC-en kan lagre data, og at generatoren i kraftverket kan skape strøm.

Shutterstock
© shutterstock

Tre magnetiske fakta

«Året 1820 var det lykkeligste året i mitt vitenskapelige liv. Det var det året jeg oppdaget elektrisitetens magnetiske virkning.»

Fysikeren H.C. Ørsted

Jordas geografiske nordpol er samtidig den magnetiske sydpolen. De to polene er ulikt plassert – for de magnetiske polene flytter seg med årene.

Dyr som fugler, skilpadder, snegler, flaggermus, haier og firfisler er utstyrt med en fintfølende magnetisk sans som virker som et slags kompass og gjør det mulig for dyrene å navigere etter jordas magnetfelt.

De fleste metaller er magnetiske, men ikke alle. Kobber, aluminium og bly er umagnetiske, og det samme gjelder edelmetallene sølv og platina.

Jordens magnetfelt beskytter oss

Den viktigste kraften som opprettholder jordas magnetfelt, er klodens rotasjon. Når jorda dreier rundt, holder den i gang en evig geodynamo i planetens indre.

1

Geodynamoen drives av flytende jern i jordas ytre kjerne. Rotasjonen holder jernet i bevegelse, og når magnetfeltet påvirker det magnetiske og elektrisk ledende stoffet, oppstår nye elektriske strømmer i jernet, som igjen skaper nye magnetfelter.

2

Jordas magnetfelt danner et skjold rundt jorda med feltlinjer som går fra Sydpolen til Nordpolen. Skjoldet avbøyer partiklene fra solvinden slik at bare minimale strålemengder treffer jorda.

3

Solvinden består primært av protoner og elektroner som er så energirike at de kan fremkalle kreft. Solvinden presser på jordas magnetfelt og presser det kraftig ned mot bakken på den siden som vender mot sola.

4
© Archive, Getty Images, NASA, ESA

Tidslinje