4. dimension

Finnes det en fjerde dimensjon?

Hvordan forestiller teoretikerne seg at det kan eksistere en fjerde dimensjon?

Vi lever kanskje i et univers med flere romlige dimensjoner enn de tre vi kjenner – lengde, bredde og høyde. I hvert fall tumler fysikerne med teorier der det nødvendigvis opptrer flere dimensjoner enn de tre romlige og den ene som omfatter tiden.

Det forskerne prøver på, er å forene de to store fysikkteoriene, kvantemekanikk og relativitetsteorien, i én felles teori om alle ting. Det kan kanskje la seg gjøre hvis alt rundt oss består av små, vibrerende strenger. Men strengteorien fungerer best hvis universet har hele ti romlige dimensjoner.

Den fjerde dimensjonen kan være svært liten – eller usynlig

Hvis det finnes flere romlige dimensjoner enn de tre, må det være en grunn til at de er skjult for oss. Kanskje er de andre dimensjonene veldig små og sammenkrøllet slik at vi ikke legger merke til dem.

Men det er også teoretisk mulig at bare noen av de øvrige dimensjonene er små, og at universet faktisk består av fire store romlige dimensjoner.

Ifølge teorien bor vi i en tredimensjonal verden, en såkalt branverden, som er en del av et større, firedimensjonalt univers.

Men vi ser ikke den fjerde dimensjonen fordi alle kjente partikler og naturkrefter – bortsett fra gravitasjonen, som er den eneste naturkraften som kan reise fritt i alle dimensjoner – er knyttet til vår tredimensjonale bran. Derfor er den fjerde dimensjonen usynlig for oss.