Hvordan oppsto grunnstoffene?

Alt er bygd opp av cirka 100 forskjellige grunnstoffer. Men hvor stammer de fra?

illustrasjon-av-det-periodiske-system
© Shutterstock

De første atomkjernene av hydrogen ble dannet ved kjerneprosesser rett etter big bang. Få sekunder senere falt temperaturen til under ti milliarder grader, og dermed kunne hydrogenet fusjonere til helium. De tyngre grunnstoffeneble dannet mye senere. Når en gassky kollapser under sin egen vekt og danner en stjerne, kan hydrogenkjernene fusjonere til karbon, nitrogen, oksygen osv. opp til jern. Grunnstoffer tyngre enn jern dannes i stjernenes skall ved nøytroninnfanging og når svært tunge stjerner eksploderer som supernovaer.

Det har imidlertid vært litt av et mysterium hvordan de lette grunnstoffene litium, beryllium og bor ble til, siden de ikke kan overleve forholdene i stjerner. Nylig lyktes det forskere i Ohio å bekrefte en teori som sier at disse stoffene dannes når protonstråling fra verdensrommet spalter karbonatomer i interstellare skyer med lysets hastighet. Forskerne studerte litiumdannelsen i skyer nær tunge stjerner, og prosessen levde med stor nøyaktighet opp til forventningene.