ColinCramm / Shutterstock
grunnstoffer

Hvilket stoff er det tyngste?

Kan man måle hvilket stoff som har størst densitet?

Grunnstoffene iridium og osmium har i mange år konkurrert om å være det tyngste stoffet på Jorden, og æren er omfordelt flere ganger. Spørsmålet kan ikke så lett besvares, for mange stoffer finnes i flere ulike krystallformer.

Mye tyder nå på at osmium i sin tetteste form er en tanke tyngre enn iridium.

Svært nøyaktige målinger viser følgelig at et perfekt osmiumkrystall veier 22,661 kilo per liter, mens iridium veier 22,650 kilo per liter.

Osmium er et skinnende blåhvitt metall som er ekstremt hardt. Kombinert med andre metaller brukes det derfor blant annet som spisser til fyllepenner og platespillerstifter.

Den teoretiske grensen for densitet er planckdensiteten som tilsvarer at 100 milliarder galakser presses sammen på et område der det vanligvis bare er ett enkelt nøytron.