Hvilket grunnstoff har de største atomene?

Hvilket er det største kjente grunnstoffet? Og kan det tenkes andre grunnstoffer som inneholder enda flere elektroner?

Close-up-av-det-periodiske-system
© Shutterstock

Den russiske kjemikeren Dmitrij Mendelejev innførte i 1869 det periodiske systemet. Der er grunnstoffene ordnet i vannrette rekker (perioder) etter antallet elektronbaner og i loddrette søyler (grupper) etter antallet elektroner i den ytterste banen.

På denne måten har det periodiske systemet en plass til alle grunnstoffer som teoretisk sett kan forekomme. Mendelejev selv levnet plass til mange grunnstoffer som han mente manglet, og i dag er de funnet. I laboratoriet skapes det hele tiden nye grunnstoffer, men som regel er de svært ustabile.

Det hittil største grunnstoffet ble skapt syntetisk av amerikanske forskere i 1999. Det hadde 118 elektroner og fikk navnet ununoctium. Siden da har imidlertid ingen andre greid å gjenskape det, og det er nå fjernet fra det periodiske systemet igjen. Grunnstoffet med atomnummer 117 er aldri blitt skapt, mens nummer 115 ble oppdaget først i 2004, da det ble skapt bare fire atomer av stoffet.