Silisium: Sand, glass og brikker

Dagens grunnstoff er silisium – et fantastisk materiale som finnes i sand og brukes til å fremstille både glass og databrikker.

silisium

Navn: Silisium – etter latin Silex eller silicis (flint) Atomnummer: 14 Kjemisk symbol: Si

Silisium er et gråaktig halvmetall som nesten aldri forekommer i ren form i naturen, men finnes i mange kjemiske forbindelser i bergarter og i nesten alle planter.

De små hårene på brennesle, som gjør et møte med planten så ubehagelig, består av silisiumdioksid eller kisel.

Flint, som var et av de første råmaterialene mennesket brukte i produksjon av redskaper, består også av kisel, og det er en viktig komponent i sand, som brukes til glassproduksjon.

I andre kombinasjoner kan det brukes til fremstilling av slipemidler som er nesten like harde som diamanter.

Les mer om det periodiske systemet.

Video: Fra sand til silisium – slik fremstiller man databrikker