Oksygen: Livets grunnstoff

Når mennesket skal sette foten på Mars' golde overflate, er én ting avgjørende: oksygen. For uten grunnstoff nr. 8 i det periodiske system kan vi ikke leve.

Lys og Mars

Navn: Oksygen – etter gresk oxy og genes – syredannende Atomnummer: 8 Kjemisk symbol: O

Oksygen er en fargeløs og luktfri gass som spiller en grunnleggende rolle i alle former for liv på Jorden, blant annet fordi alle oksygenavhengige organismer ikke kan overleve uten, og fordi oksygen er en del av DNA og stort sett alle viktige biologiske og kjemiske forbindelser.

Hva brukes oksygen til?

Oksygen nærer flammer, og fantes det ikke oksygen, kunne ikke et stearinlys brenne.

Men oksygen er også avgjørende for livet på Jorden, og cirka 1/5 av Jordens atmosfære består av oksygen. Oksygen er en del av i respirasjonen, som er den aerobe prosessen der organismer frigjør energi fra organisk materiale. Vann består dessuten av 2/3 oksygen.

Til sammenligning inneholder atmosfæren på Mars bare cirka 0,15% oksygen, og selv om forskerne har sett tegn på at det en gang har vært flytende vann på Mars, har man ikke funnet det ennå.

En avgjørende utfordring når forskerne vil sende bemannede oppdrag til Mars, er derfor å skaffe oksygen.

Når NASAs nye marsrover lander på Mars i 2020, vil en av oppgavene være å teste muligheten for å utvinne oksygen fra karbondioksidet på Mars, som opptar 96% av atmosfæren.

Se videoklipp: Nasa vil forsøke å skape oksygen på Mars