Det periodiske system klor

Klor: Fra salt til giftgass

Grunnstoff nummer 17, klor, gjør drikkevannet rent men har siden 1. verdenskrig også vært brukt som en fryktet giftgass.

Navn: Klor – etter gresk Chloros (grønngul) Atomnummer: 17 Kjemisk symbol: Cl

Klor er en gulgrønn gass med svært skarp lukt. Den er giftig for levende organismer og har vært fryktet fordi den ble brukt som giftgass under første verdenskrig.

Klor er sterkt reaktivt, dvs. det danner ekstremt lett forbindelser med andre stoffer. Ved normale temperaturer er klor en gass som lett pustes inn. Den reagerer med vanndamp i lungene og i øynene, og dermed oppstår syre som virker lokalirriterende eller etsende.

I skyttergravene under første verdenskrig døde tusenvis som følge av angrep med klorgass.

Hva brukes klor til?

Klor brukes bl.a. til å rense drikkevann, og det har nesten utryddet tyfus og kolera i alle store byer. I 1991 stoppet peruanske myndigheter kloring av drikkevannet fordi de mente at klor var kreftfremkallende.

Det ga starten til en 10-årig koleraepidemi med over 1 million ofre.

En daglig anvendelse av klor er natriumklorid, eller vanlig bordsalt (NaCl).

Video: Slik blir klor til giftgass