Bjoern Wylezich / Shutterstock
Karbon

Karbon: Naturens sveitserkniv

Karbon er et av de viktigste grunnstoffene og inngår i et hav av forbindelser fra DNA til diamant.

Navn: Karbon – etter latinsk carbo (kull)

Atomnummer: 6

Kjemisk symbol: C

Det er vanskelig å forestille seg et grunnstoff som finnes i flere ulike utgaver enn karbon. Både grafitt, kull og diamanter består av rent karbon.

Den tyske byen Nördlingen er bygd av stein som inneholder millioner av diamanter som ble dannet av et meteornedslag for 15 millioner år siden.

Kraften i nedslaget var kraftig nok til å forvandle den lokale grafittforekomsten til diamanter.

Geologer mener at nedslagsområdet rundt byen inneholder minst 72 000 tonn diamanter.

Dessverre er ingen av disse er større enn 0,2 mm i diameter, slik at den kommersielle og praktiske verdien minimal.

Hva brukes karbon til?

Karbon inngår i et hav av organiske og uorganiske forbindelser.

Karbon har blant annet den egenskapen at det kan binde seg til andre karbonatomer og danne komplekse molekyler formet som kjeder og ringer med et hav av variasjonsmuligheter.

Diamant, kull og grafitt er eksempler på karbonforbindelser med helt ulike egenskaper.

Karbon er et vesentlig element i nanoteknologien. En annen karbonforbindelse er karbonnanorør – en ekstremt sterk forbindelse, som kan lede elektrisk strøm.

Les mer om det periodiske systemet.

Karbon er livets byggestein

Men karbon binder seg også svært gjerne til andre stoffer som oksygen, hydrogen, nitrogen, fosfor og svovel og blir dermed en vesentlig bestanddel i de kjemiske forbindelsene vi forbinder med liv: DNA, protein og karbohydrater.

Video: Karbonkretsløpet og klimaet

Karbon finnes i det hele tatt overalt i naturen: I havet, atmosfæren og i grunnen, der det som blant annet karbondioksid inngår i karbonkretsløpet.

Balansen i karbonkretsløpet bidrar til å bestemme vårt globale klima – og det har betydning for klimaendringene.

Det kan du se mer om i dette videoklippet: