jern smed

Jern: Naturens supergrunnstoff

Jern er et av klodens mest utbredte grunnstoffer og har helt avgjørende betydning for både naturen, dyr og mennesker.

Navn: Jern – etter oldnordisk iarn Atomnummer: 26 Kjemisk symbol: Fe

Jern utgjør 6,2% av jordens overflate og er dermed det fjerde mest utbredte grunnstoffet på jorden (efter oksygen, silisium og aluminium).

Jern menes dessuten å være hovedbestanddelen av jordens kjerne.

Galen, som var en lege i oldtidens Hellas, hadde en viss idé om jernets betydning, men forsto ikke helt funksjonen. Han foreskrev bl.a. jernspon inntatt i vin eller vann som et godt avføringsmiddel.

Som råmateriale til våpen og redskaper har jern hatt en avgjørende innflytelse på menneskets historie.

Hva brukes jern til?

Jern utvinnes av jernmalm og brukes ikke minst til fremstillingen av stål. De forskjellige ståltypene kalles legeringer, som utenom jern inneholder andre metaller og ikke-metaller (spesielt karbon).

Jern er vesentlig for nesten alle levende vesener, idet jern er en viktig komponent i en rekke enzymer og andre biologisk aktive molekyler, bl.a. hemoglobin i blodet.

Les mer om det periodiske systemet.

Se video: Jern

En gruppe studenter ved University of Edinburgh har lagd et "Periodic System of Videos". Her er videoen deres om jern: