nb_u41 Toyota brintbil

Hydrogen: Universets mest utbredte grunnstoff

Hydrogen er universets vanligste grunnstoff og spås stor betydning for framtidens energiforsyning. Lær mer om hva hydrogen er og hva det kan brukes til her.

Hva er hydrogen?

Hydrogen er en fargeløs og luktløs brennbar gass. Hydrogen er universets vanligste grunnstoff, og det anslås at omkring 88 prosent av alle atomer i universet er hydrogen.

Hydrogen har atomnummer 1 i det periodiske systemet og hydrogens kjemiske symbol er H

Hydrogen atom

Et hydrogenatom består av et proton og et elektron. Det er det enkleste av alle atomer, og derfor har det spilt en stor rolle i utviklingen av atomfysikken

© Shutterstock

Hydrogen er et svært enkelt stoff uten spesielle særegenheter, men i kombinasjon med andre grunnstoffer kan det danne svært underlige kjemiske forbindelser. Det mest spesielle er H2O (vann), som burde vært i gassform ved romtemperatur og som, i motsetning til de fleste andre stoffer, utvider seg når det fryser.

Dette skyldes bestemte kjemiske bindinger mellom hydrogenatomene i vannmolekylene, noe som får dem til å ta mer plass i fryst tilstand.

Hva brukes hydrogen til?

Hydrogen har i mange år vært brukt i industrien, til rakettmotorer, ballongtransport og lignende. Men hydrogen kan i fremtiden komme til å spille en mye større rolle for bl.a. energiforsyningen.

Det skyldes hydrogenets evne til å bære energi. Via elektrolyse kan man spalte vann til hydrogen og oksygen ved å tilføre energi i form av elektrisitet. Dermed lagres energien fra elektrisiteten i hydrogenmolekylene.

Men den energien kan også frigis igjen i for eksempel brenselceller, der hydrogen gjøres om til vann og elektrisitet. Det prinsippet kan for eksempel utnyttes i hydrogenbiler.

En hydrogenbil drives av en elektrisk motor som får strøm via en brenselcelle i stedet for et batteri. Hydrogenbilen er et klimavennlig alternativ til vanlige biler, som forurenser med CO2.

Lær mer om hydrogen i dette videoklippet:

Video