Det periodiske system helium ballon

Helium: Det lette grunnstoffet

Dagens grunnstoff i det periodiske system er helium, universets nest letteste grunnstoff, som er så lett at det kan løfte enorme luftskip og ballonger.

Navn: Helium – etter gresk Helios (Solen) Atomnummer: 2 Kjemisk symbol: He

Helium er en fargeløs og luktfri gass som har den sjeldne æren av å være oppdaget i Solen før det ble oppdaget på Jorden.

Helium har trolig spilt en rolle i utviklingen av flytrafikken slik vi kjenner den i dag, fordi USA, verdens største heliumprodusent i 1920- og 1930-årene, ikke ville selge helium til Tyskland.

Det tvang tyskerne til å fortsette med å bruke brannfarlig hydrogen i sine luftskip, og etter katastrofen i 1937, da luftskipet Hindenburg tok fyr under landing, kom man frem til at fremtiden for kommersiell flytrafikk uansett ikke lå i den retningen.

Lær mer om det periodiske systemet her.

Hva brukes helium til?

Helium brukes til en lang rekke formål, ikke minst som middel til å bære: Fordi helium har lavere densitet enn luft, kan det pumpes inn i luftskip og luftballonger og løfte dem.

Hydrogen er enda lettere, men i motsetning til helium er hydrogen særdeles antennelig, og dermed farlig som bæregass – noe som Hindenburg-katastrofen understreket.

Video: Kan helium løfte en mann fra bakken?