Forskere fremstiller nytt grunnstoff

Med fremstillingen av grunnstoff nr. 115 – Ununpentium – har vitenskapen lagt enda en byggestein til det periodiske system.

Element 115

En internasjonal forskergruppe ved universitetet i Lund har skapt et nytt grunnstoff – grunnstoff nummer 115 – ved å banke sammen to andre grunnstoffer i en gigantisk partikkelakselerator i Tyskland. Dermed kan de inkludere nok et stoff i det periodiske systemet, som er vitenskapens store oversikt over alle universets grunnstoffer.

Det nye grunnstoffet finnes ikke i naturen, og det forsvant igjen på under ett sekund etter at forskerne hadde klart å lage noen få atomer av det.

Jorden rundt på ett sekund

Forskerne lagde grunnstoff 115 ved å la to lettere grunnstoffer kollidere. I en hel måned bombarderte de en tynn folie av grunnstoffet americium (atomnummer 95) med kalsumioner (atomnummer 20).

Til sammen har de to grunnstoffene 115 protoner, og nettopp derfor ble produktet av dem til grundstof 115. Kalsiumionene ble akselerert til en hastighet på omkring 30 000 kilometer per sekund i akseleratoren. Med den farten kunne ionene reist rundt Jorden på litt mer enn ett sekund.

Tyngre enn uran

Felles for laboratorieskapte grunnstoffer er at de er tyngre enn uran – grunnstoff nr 92 – som er det tyngste grunnstoffet som finnes i naturen. Derfor kalles de transurane grunnstoffer. Grunnstoffer med atomnumre høyere enn 104 kalles dessuten supertunge grunnstoffer.

Partikkelfysikerne drømmer om å fremstille et supertungt grunnstoff som kan leve lenger enn noen få brøkdeler av et sekund. Kernefysiske beregninger viser at grunnstoff 126 kanskje vil være så stabilt at forskernes drømmer kan bli virkelighet.

Les om jakten på det perfekte grunnstoffet i Illustrert Vitenskap nr. 4/2014: