Brom dempet viktoriatidens sexlyst

Grunnstoff nummer 35 – brom – er i tidens løp blitt brukt til å hemme både sexlyst hos kvinner og flammer.

victoria brom

Navn: Brom – etter gresk bromos (stank) Atomnummer: 35 Kjemisk symbol: Br

Brom er en dyprød, tung og sterktluktende væske som gjerne reagerer med andre stoffer, og som virker etsende.

Brom virker sterkt dempende på sexlyst, derfor ble bromsalt i stor grad foreskrevet av leger i det 19. århundret mot såkalte "nervøse" lidelser.

Spesielt i det viktorianske England ble disse stoffene derfor svært populære som beroligende midler til unge kvinner som var litt for "livlige", men man prøvde også å bruke dem til å behandle epilepsi, uten mye hell.

Hva brukes brom til?

Brom kan forkomme i mange forskjellige kjemiske forbindelser som kan brukes i flammehemmere, ugressmidler og som tilsetning til bensin.

Video: Se Broms voldsomme reaksjon med aluminium