Antimon: Fra afføringsmiddel til iPad

Antimon er grunnstoff nummer 51 i det periodiske system. Antimon har sære egenskaper og er giftig, og i middelalderen ble det blant annet brukt som avføringsmiddel.

antimon patron

Antimon – etter gresk: "anti monos" (ikke alene) Atomnummer: 51 Kjemisk symbol: Sb (fra latin: Stibium)

Antimon er et halvmetall som eksisterer i to forskjellige former, enten et hardt, sølvskinnende metallaktig materiale eller et grått pulver.

Antimon har en rekke uvanlige egenskaper, blant annet utvider det seg når det blir kaldt.

Hva brukes antimon til?

Stoffet har vært kjent i lang tid, og selv om det er giftig, har det vært brukt som medisin.

I middelalderen var det vanlig å lage avføringspiller av antimon. På grunn av stoffets giftighet satte de fart i tarmene og passerte uskadet gjennom personen. De ble deretter vasket og lagret for fremtidig bruk.

Noen antimonpiller kunne til og med gå i arv.

Idag er antimon et særdeles verdifullt mineral. Det utvinnes i gruver, og det brukes i mange ulike industrier, ikke minst i elektronikkindustrien, der det inngår i nettbrett og smarttelefoner.

Antimon brukes dessuten ved fremstilling av plast, og i legeringer med kvikksølv og bly brukes det blant annet til å fremstille patroner.

Lær mer om det periodiske systemet her.

Se video: Slik ser en antimonbarre ut

Video