Photo by Erwan Hesry on Unsplash

Derfor er kull et så godt brensel

Kull inneholder ikke like mye energi som olje, men kull er mye billigere og lettere å utvinne.

Kull består primært av karbon, C, og hydrogen, H.

De to atomene er bundet sammen av en kjemisk binding som kan brytes ved å tilføre energi i form av varme. Under forbrenning etablerer C og H en forbindelse med oksygen.

Prosessen frigir en større mengde energi enn det skal til for å bryte bindingen mellom C og H. Energioverskuddet gjør forbrenningen selvforsterkende.

Kull brenner fordi de kjemiske bindinger frigir mer energi når stoffet brenner enn det skal til for å antenne det.

© Shutterstock

Billigere enn olje

I tillegg til karbon og hydrogen inneholder kull som regel mye svovel. Det er svovelet som blir til luftforurensning, og som gjør kull til klodens skitneste brensel.

Kvaliteten på et brensel måles ut fra hvor mye energi, i gigajoule (GJ), det er i ett tonn. Selv om et tonn kull inneholder mindre energi enn for eksempel olje, er det mye billigere å utvinne det.

Kull taper mot olje

Du får nesten dobbelt så mye energi ut av naturgass og olje, til gjengjeld er kull mye billigere å utvinne.

Kull: 27 GJ/tonn.

Fyringsolje: 43 GJ/tonn.

Naturgass: 48 GJ/tonn.

Tørr ved: 15 GJ/tonn.

Tørr sagmugg: 15,2 GJ/tonn.

Rapsfrø: 25 GJ/tonn.

Halm: 14,4 GJ/tonn.