United States Library of Congress

8 oppfinnelser du kan takke Einstein for

Albert Einstein inspirerte generasjoner av oppfinnere av nye teknologier og står indirekte bak oppfinnelser som vi i dag tar for gitt. Her er 8 av dem.

Albert Einstein er berømt for sine abstrakte teorier, og han beskjeftiget seg i ganske begrenset grad med den praktiske anvendelsen av dem.

Men med sine tanker om tid, rom og lys inspirerte Einstein generasjoner av forskere og oppfinnere, og han står dermed indirekte bak en lang rekke oppfinnelser vi i dag tar for gitt.

1. Fjernsynet

TV
© Shutterstock

Takk Einstein for at du kan se X Factor eller Champions League i knivskarpe bilder. I et klassisk TV-apparat akselereres elektronene og skytes opp på en skjerm, der de danner bilder. Ifølge Einsteins spesielle relativitetsteori øker elektroner i høy fart sin masse, og hvis man ikke tok høyde for det, ville elektronene på skjermen avvike, og bildene ville bli utydelige.

2. Digitalkameraet

digitalkamera
© Shutterstock

Et digitalkamera fungerer ved at en innebygget sensor konverterer lyset fra linsen til elektriske impulser. Det prinsippet kan tilskrives Einstein og hans teori for den fotoelektriske effekt fra 1905, da han beskrev fotoner, som avgir energi i form av elektrisitet.

3. GPS-systemet

GPS
© Shutterstock

Det er Einsteins fortjeneste at du ikke kjører deg bort når du følger GPS-en. GPS-systemet beregner posisjonen vår ved å måle avstanden til fire satellitter. Men satellittene farer rundt 20 000 km over oss i 14 000 km/t. Ifølge relativitetsteorien går tiden langsommere under bevegelse og hurtigere jo svakere et tyngdefelt er.

Hvert døgn taper satellittene syv mikrosekunder på grunn av hastigheten og vinner 45 mikrosekunder på grunn av forskjellen i tyngdefeltet. GPS-systemet korrigerer automatisk forskjellen på 38 mikrosekunder i døgnet. Uten disse korrigeringene ville det ikke vare mange minuttene før GPS-en viste helt feil.

4. Radiostyrte ur

Når vekkeruret ringer nøyaktig kl. 6, kan det kanskje være fordi du har et av de radiostyrte urene som automatisk synkroniseres med de offisielle atomurene som finnes i GPS-satellittene. Da tiden ifølge Einstein går langsommere om bord på satellitten, gir det et lite, men viktig avvik. Kompenseres det ikke for det, blir tidsmålingen unøyaktig, og du risikerer å komme for sent ut av døren.

5. PET-skanneren

Slik virker en PET-skanner

PET-skannere er en spesiell type skannere der pasienten får sprøytet inn radioaktivt merket sporingsstoff i kroppen før skanningen. Skanningen viser deretter et bilde av sykdomsaktiviteten i kroppen og kan fortelle om det er tegn på kreft. PET-skanning baserer seg på spesielle partikler, positroner, som oppstår ved radioaktivt henfall. Einstein hadde påvist eksistensen av positroner i sin spesielle relativitetsteori.

6. Karbondatering

Når vi har en rimelig sjanse for å datere gamle ting, f.eks. fossiler, skyldes det Einstein: Hans klassiske ligning E=mc2 forteller at masse og energi er to sider av samme sak. Ved å måle henfall av atomkjerner i organisk materiale, kan vi måle hvor lenge dert er siden det henfalt – og altså hvor gammelt materialet er.

7. Tannpasta som ikke drypper

Når tannpastaen ikke renner av tannbørsten før du får ført den opp til munnen, kan du takke Einstein for det. Han skapte en formel til å måle størrelsen av molekyler oppløst i væsker, og den har gjort det mulig å fremstille eller forbedre egenskapene til en lang rekke produkter – blant annet barberskum og tannpasta.

8. Mobiltelefonen

Mobiltelefonen
© Shutterstock

Einsteins oppdagelse av fotonet er det underliggende prinsippet for mange av det 20. århundrets avanserte teknologiske oppfinnelser. Mobiltelefoner, røyk- og tyverialarmer og de automatiske dørene i supermarkeder og heiser er eksempler på oppfinnelser som ikke ville vært mulige uten kvanteteorien, som Einstein var med på å formulere.