Fysikk

Fysikk er en vitenskap som i spenningsfeltet mellom teori og observasjon forsøker å finne fram til naturlover som kan formuleres ved hjelp av matematiske formler. Fysikk handler om å forklare den naturen vi er omgitt av ut fra stoff, bevegelse og energi.
Fysikk er en omfangsrik vitenskap med mange forgreninger, og det er grunnen til at det også finnes mange innfallsvinkler til fysikken. En av dem er den teoretiske, der man fokuserer på fysikkens grunnleggende teorier, mens en annen måte å betrakte fysikk på er via selve naturfenomenene.
Lær mer om fysikk her. Vi har samlet artikler om alt fra Einsteins relativitetsteori og det periodiske systemet til lysets hastighet og tyngdekraften.

det periodiske systemet

Fysikk og kjemi

Selv om fysikk er en vitenskap i seg selv, er den tett forbundet med flere andre felter innen naturvitenskapene. Det gjelder spesielt kjemi, som er arnested for forskning på blant annet atomer og kjemiske forbindelser. Det er flere overlapp mellom fysikk og kjemi. For eksempel opptrer feltene kvantemekanikk, termodynamikk og elektromagnetisme også innen kjemien.

To retninger

I bunn og grunn kan fysikk deles i eksperimentalfysikk og teoretisk fysikk. Eksperimentalfysikk kretser handler om å lage eksperimenter og samle inn data. Innen teoretisk fysikk fokuserer man mer på å finne modeller som kan forklare resultatene av eksperimentene og komme med plausible spådommer. Det er en tett forbindelse mellom eksperiment og teori, og det er grunnen til at grensene mellom de to disiplinene ikke er skarpe.

Kemi skaber din personlighed

© Shutterstock