Shutterstock

Rike og fattige bodde sammen i bronsealderen

Nye funn fra sørtyske gravplasser utfordrer det tradisjonelle synet på sosialt hierarki i bronsealderen.

Funn fra gravplasser i Sør-Tyskland har gitt ny informasjon om det sosiale hierarkiet i bronsealderens Europa.

I et storstilt prosjekt har forskere fra Ludwig-Maximilian-Universitetet og Max Planck-instituttet i Tyskland analysert funnene fra 104 graver som har ligget ved bondegårder sør for byen Augsburg.

De eldste gravene er 4750 år gamle, mens de yngste er 3300 år.

Bronsealderens rike gårdeiere ble begravet med smykker og andre verdigjenstander. Gården gikk i arv fra far til sønn.

© ABK Süd/MPI

I tillegg til å datere gravene tok forskerne DNA-prøver av levningene for å finne ut hvordan de begravede var i familie med hverandre.

Sosial ulikhed forekom i hjemmet

Endelig undersøkte forskerne tennenes innhold av ulike isotoper av grunnstoffet strontium. Forholdet mellom strontiumisotoper kan vise hvor en person stammer fra, fordi det er ulikt i vannet og plantene fra sted til sted.

Resultatene viste at beboerne på en gård i bronsealderen bestod av en liten kjerne av mennesker som var i familie med hverandre, og andre som sto utenfor.

Europas bronsealder

  • Varighet: Fra om lag 2000 f.Kr. til omkring 500 f.Kr.

  • Navn: Oppkalt etter den legeringen av tinn og kobber som vant fram i perioden.

  • Samfunn: Spredte gårder, landsbyer og handelsplasser.

  • Styre: Høvdingdømmer.

Familiens medlemmer var typisk begravet med verdifulle gjenstander. Forskerne konkluderer at de var eiere av gården, og at de andre har vært fattige tjenere eller slaver som også bodde på gården.

Rike og fattige hadde ulike grave

At rike og fattige har bodd under samme tak, var først kjent 1500 år senere fra antikkens Hellas.

Forskerne kunne følge opptil fem generasjoner på hver gravplass og se at en gård gikk i arv fra far til sønn.

Mødrene i familien kom som regel fra andre områder, noen fra områder 350 kilometer unna.