Når begynte historisk tid?

Man hører ofte om hvordan ting foregikk i oldtiden. Hva er det som skaper skillet mellom oldtid og historisk tid?

© Photo by Sergiu Vălenaș on Unsplash

Historisk tid, som kjennetegnes ved skriftlige kilder, begynte på forskjellige tidspunkter rundt om i verden. Først i Midtøsten, der sumererne fant opp skrifttegnene for 5000 år siden, og til gjengjeld nokså sent i Norden. Her regnes historisk tid fra rundt år 1050 da vikingtiden tok slutt. I Hellas endte oldtiden med antikkens inntog cirka 800 f.Kr., mens det skjedde først et par hundre år senere i Roma. Forhistorisk tid, eller oldtiden, kan også anslås på ulikt vis. Jordens forhistorie går i ytterste konsekvens 4,5 milliarder år tilbake til da Jorden ble skapt. Menneskets forhistorie er også et tøyelig begrep. Går man helt tilbake til noen av de første menneskelignende skapningene, Australopitecus afarensis, er forhistorien fra tre til fire millioner år lang. Tar man bare med vår egen art, Homo sapiens, har mennesket en forhistorie på rundt regnet 200 000 år, mens forhistorien for det anatomisk moderne mennesket bare går cirka 30 000 år tilbake i tiden.