National Park Service/ZUMA Press Wire/Ritzau Scanpix
Første fodspor menneske Amerika

Mennesket seilte til Amerika for over 21 000 år siden

Godt bevarte fotspor beviser at mennesket erobret Amerika 7000 år tidligere enn forskerne hittil har trodd – og at det antagelig skjedde via sjøveien.

60 utrolig godt bevarte fotspor gir nå forskerne det hittil sikreste beviset på at mennesket inntok det amerikanske kontinentet mye tidligere enn den tradisjonelle teorien sier.

De siste årene har det dukket flere funn opp som har utfordret teorien om at mennesket først kom til Amerika for mellom 13 500 og 16 000 år siden, den gangen istiden holdt på å slippe taket i kloden. Da hadde isen som lå tvers over Nord-Amerika, smeltet nok til at det åpnet seg en korridor ned gjennom Alaska og Canada som steinaldermennesker fra Sibir kunne vandre gjennom.

Dateringen av funnene, som består av steinverktøy og dyreknokler, har imidlertid vært usikker, så det er sådd tvil om funnene i det hele tatt er menneskeskapt.

Nå har det endelig dukket opp sikre beviser. I den amerikanske delstaten New Mexico har forskere fra universitetet i Bournemouth i England funnet fotspor som de med svært stor sikkerhet har datert til å være mellom 21 000 og 23 000 år gamle.

første fodspor menneske Amerika

De 60 fotsporene langs det som var en innsjø, viser at barn har løpt rundt her for over 21 000 år siden.

© National Park Service/ZUMA Press Wire/Ritzau Scanpix

Sporene er funnet i nasjonalparken White Sands. Ut fra størrelsen på sporene mener forskerne at de fleste er avsatt av barn eller tenåringer som antagelig har lekt ved sjøen.

Plantefrø avslører alderen

Et fotavtrykk kan ikke dateres direkte, men hvis det finnes biologisk materiale i de samme jordlagene som sporene, kan en karbon 14-analyse gi en pekepinn om alderen.

I dette tilfellet var forskerne så heldige at det lå frø av planten langstilket havgress både i laget under og over fotsporene, og dateringen av frøene gir derfor en veldig sikker aldersbestemmelse av fotsporene.

Resultatet viser at de første beboerne i denne delen av Amerika ikke kan ha vandret gjennom den isfrie korridoren, men antagelig må ha kommet langs stillehavskysten.

Kort indvandring Amerika

Fotsporene i White Sands nasjonalpark (rød prikk) støtter teorien om at de første menneskene inntok Amerika langs sjøveien (hvit pil), og ikke vandret ned gjennom landet (gul pil).

© Shutterstock

Det åpner to muligheter. Enten har de vandret langs kysten fra det nåværende Sibir, eller så har de kommet seilende i båter. For over 20 000 år siden var imidlertid kystruten uframkommelig på grunn av is, så det sannsynligste scenarioet er at de har kommet sjøveien.