Shutterstock
Atombombe atomkrig

Slik ville en atomkrig i dag påvirke verden

Hvis selv de minste atommakter bestemte seg for å bruke arsenalene sine, ville det ha globale konsekvenser: En mindre istid ville antagelig sette inn, og for de overlevende ville en kamp om maten starte.

Trusselen om atomkrig er kanskje den største som har vært siden den kalde krigen. Derfor har et team amerikanske forskere undersøkt hva som faktisk ville skje hvis verdens ni atommakter lot atomraketter regne ned over oss i dag. Og scenarioet er like dystert som du kan forestille deg.

I tillegg til de øyeblikkelige skadene fra eksplosjonene, og de påfølgende helsemessige konsekvensene av det radioaktive nedfallet, ville en atomkrig resultere i kolossale mengder sot og røyk som ville bli pumpet opp i den øvre atmosfæren.

Dette ville blokkere solen og utløse et globalt temperaturfall på 7,2 °C, noe som med stor sannsynlighet vil svekke matproduksjonen i verden.

Verdens hav ville lide enda mer under ettervirkningene av en atomkrig, som kan påvirke verden ikke bare tiår, men flere århundrer inn i framtiden. Det ville kanskje kaste verden ut i en liten istid.

Temperaturen i havene ville falle, særlig i de nordlige delene av verden. Konsekvensen ville være at havisen ville spre seg fra polene og sperre verdens store viktige havner, for eksempel Beijing, København og St. Petersburg.

atombombe nagasaki atomkrig

Soppskyen fra atomeksplosjonen over den japanske byen Nagasaki stiger 18 000 meter opp i luften om morgenen 9. august 1945. Tre dager tidligere har amerikanerne bombet Hiroshima. Til sammen mister mellom 129 000 og 226 000 mennesker livet.

© Charles Levy - U.S. National Archives and Records Administration/Wikimedia Commons

Dette ville få store konsekvenser for verdenshandelen slik vi kjenner den i dag.

I tillegg ville tilfrysning av havområder og det manglende sollyset resultere i masseutryddelse av havalger.

Siden disse algene er grunnlaget for en stor del av havenes næringskjeder, ville mange arter bli utsultet. En massedød hos livet i havet ville påvirke muligheten for fiske og fiskeoppdrett.

Datasimuleringer viser scenarioer

I den nyutgitte studien kjørte forskerne en rekke datasimuleringer for å studere virkningene av ulike scenarioer ut fra dagens atomrakettkapasitet.

I alle scenarioer som forskerne undersøkte, ville hele verden bli påvirket, og det kunne merkes uansett hvor i verden rakettene ville falle.

For tiden er det omkring 13 000 atomvåpen i verden fordelt på ni land. De fleste sprenghodene befinner seg i USA og Russland, mens Frankrike, Kina, Storbritannia, Pakistan, India, Israel og Nord-Korea har litt over 1000.

Hovedscenarioet i studien er en atomkrig mellom USA og Russland.

I et av scenarioene forestilte forskerne seg at Russland og USA brukte til sammen 4400 100-kilotonns atomvåpen mot hverandre, rettet mot større byer og industriområder.

Dette ville resultere i branner som kunne sende 149 milliarder kilo røyk og svart karbon opp i den øvre atmosfæren.

Selv i en mindre atomkrig mellom Pakistan og India ville virkningene være katastrofale for hele verden.

Hvis disse to landene sendte 500 100-kilotonns atomvåpen mot hverandre, ville det skape 46 milliarder kilo røyk og sot som ville hindre en stor mengde sollys i å treffe jorden. Også i dette tilfellet ville vi antagelig få en liten istid.