Utgravningen åpnet USAs verkende sår

I årene 1942–1945 ble omkring 120 000 japanere internert i USA. Nå åpner forskerne de omstridte leirene.

Camp Amache august 1942

Historien var slik

Japanernes angrep 7. februar 1941 på amerikanernes flåtebase Pearl Harbor ble ikke bare starten på USAs deltagelse i krigen. For mange amerikanere av japansk opprinnelse ble hendelsen også starten på et flere år langt mareritt.

Japanerne ble fra før sett på med et visst fiendskap i enkelte deler av USA. Da Japan ble erklært krig, var det mange som benyttet anledningen til å betvile japanernes lojalitet overfor sitt nye fedreland, og i februar 1942 signerte president Franklin D. Roosevelt en lov som gjorde det lovlig å sette japanere i leirer.

Camp Amache 1944

Rundt 70 000 japanere som var amerikanske borgere, og 50 000 med oppholdstillatelse ble internert og fratatt hjem, arbeidsplasser, identitet og basale friheter. Selv om president Gerald Ford i 1976 erklærte at interneringen var ”en nasjonal feiltagelse”, utgjør perioden ennå et ømt punkt for japanske amerikanere.

Arkeologene sier

Nye undersøkelser av leirene gir nå en mulighet til å feste ord og synsinntrykk til den smertefulle historien.

Arkeologiske utgravninger av leiren Camp Amache i Colorado tegner et bilde av de internerte som oppfinnsomme, virkelystne og ressurssterke. Leiren var i bruk fra august 1942 til oktober 1945 og omfattet 7000 personer på et område inngjerdet av piggtråd og åtte vakttårn.

Med små midler fikk de internerte et barskt område til å blomstre. Arkeologene har funnet rester etter japanskinspirerte kjøkken- og prydhager.

Camp Amache 2012

Utgravningene viser også hvordan vannrør ble skapt om til blomsterpotter, og hvordan biter av kobbertråd formet bonsaitrær av kinesiske almetrær. Utgravningene i leiren skal fortsette sommeren 2012.