Hvilket slag var det blodigste?

Jeg har alltid vært interessert i kriger. Hvilket slag er det største verden har sett?

Skotsk offensiv i slaget ved Somme
© Shutterstock

Vanligvis regnes et slags størrelse i antall døde og sårede, og etter denne definisjonen er slaget ved Somme i Nord-Frankrike under første verdenskrig, verdens hittil største slag. Slaget ble innledet med en fransk-britisk offensiv mot tyskerne den 1. juli 1916 og raste med få avbrudd frem til november 1916. Tapstallene var enorme. Britene mistet cirka 420 000 mann, franskmennene 200 000 og tyskerne litt over en halv million. På en enkelt dag i juli falt det omkring 60 000 briter. Når dette slaget – som så mange andre i første verdenskrig – var så blodig, skyldes det at forsvarsvåpnene var blitt angrepsvåpnene langt overlegne. Så snart fienden prøvde å forsere skyttergravene, ble de meiet ned med et nytt og fryktelig våpen, maskingeværet. Til tross for det sendte generalene soldatene ut i rene selvmordsaksjoner. Da slaget var over, hadde britene avansert mellom 10 og 30 kilometer. Også slaget om Stalingrad under annen verdenskrig kostet særdeles mange menneskeliv. Det ble antakelig drept langt over en halv million mennesker i den bitre kampen om byen, men det finnes ingen nøyaktige fortegnelser. Til gjengjeld var et av verdenshistoriens mest intense og materielt største slag – de alliertes landgang i Normandie 6. juni 1944, kalt D-dagen – ikke på langt nær så blodig som mange tror. Da mørket kom etter den første kampdagen, hadde de allierte et tap på 2500 døde, og det var atskillig mindre enn man hadde regnet med.