Shutterstock

Kjemiske analyser bekrefter bruk av giftgass

Millioner av mennesker ble myrdet i Nazi-Tysklands KZ-leirer. Arkeologene bekrefter nå at utryddelsene skjedde.

Historien var slik

En hel verden reagerte med forferdelse da historiene fra de tyske utryddelsesleirene ble kjent etter krigens slutt i 1945. Det drøftes stadig blant historikere og legfolk hvem som visste hva, når og hvor mye, men alle er enige om at det var grusomt det som foregikk.

Millioner ble myrdet i regulære dødsanlegg. Barn, voksne og gamle ble stuet nakne inn i gasskamre, gassforgiftet og til slutt tilintetgjort ved kremering i høyeffektive ovner.

Auschwitz i Polen ble stående som symbolet på grusomhetene. Vi kjenner til handlingene der fra de overlevende, tyske soldater, dokumenter og de sovjetiske styrkene som befridde leiren 27. januar 1945. Likevel har noen i tiden som fulgte, begynt å tvile på om leirene eksisterte, eller omfanget av forbrytelsene.

Arkeologene sier

Arkeologer har testet noen av de mange påstandene som skeptikerne har fremsatt om Auschwitz. Den mest seiglivede – at giften Zyklon B ikke ble brukt i leiren – ble undersøkt ved analyser av veggprøver fra gasskamrene.

Auschwitz seen from above

Skeptikerne har hevdet at blåsyren (selve giftstoffet i Zyklon B) ville ha avsatt blå merker på veggene. Men ut fra kjemiske analyser må dette avvises. Gassen befant seg maksimalt 30 minutter i kamrene, et for kort tidsom til å danne avleiringer. Dessuten ble veggene vasket etter hver henrettelse fordi de var tilsølt av blod, urin og avføring.

Skeptikerne har også avvist at giftgassen ble helt ned gjennom taket på kamrene – til tross for at flere SS-folk har fortalt om fremgangsmåten. Arkeologiske undersøkelser bekrefter hullene i taket. Åpningene, som er omkranset av armeringsjern i betongen, stemmer med fotografier fra 1943 og 1944.

Granskingen og dokumenteringen av Hitlers dødsleirer fortsetter. For kort tid siden fant arkeologene ved hjelp av radar massegraver med tusenvis av lik i KZ-leiren i Treblinka i Polen.