Shutterstock

Hvor gammelt er hjulet?

Når ble hjulet oppfunnet? Og hvem var de første som tok det i bruk?

Det tidligste beviset på at hjulet var i bruk er noen 5500 år gamle leirtavler fra Mesopotamia, det nåværende Irak. På tavlene ser man blant annet en dreieskive med et hjul som ble brukt i produksjon av leirkrukker. Basert på dette mener enkelte forskere at hjulets opprinnelse ikke er knyttet til transport, men at det derimot ble oppfunnet og utviklet for å produsere leirvarer og krukker.

Andre forskere holder fast ved at hjulet ble skapt for at det skulle bli lettere å forflytte mennesker og varer. Teorien får støtte av funnet av 5200 år gamle bilder som er meislet i stein og som bevitner at det – fremdeles i Irak – ble lagd stridsvogner med to hjul. Disse nye stridsvognene var høyst effektive kampmaskiner som raskt ble kopiert av fiendene, kanskje først og fremst av egypterne.

Hjulet fikk enorm betydning for kulturene i dette området, men ikke i Mellom-Amerika. Der var også hjulet kjent for 5000 år siden, men som leketøy for barn. Hjulet fikk ingen stor anvendelse, hovedsakelig fordi man på den tiden manglet velegnede trekkdyr.