Verdens eldste emoji funnet

I 2013 ble ordet "emoji" for første gang tatt opp i en ordbok. Men i Slovakia har forskere gjort en oppdagelse som viser at bruken av emojier er nesten 400 år gammel.

Dagens moderne emojier kan også se gamle ut - men ingen av dem overgår verdens eldste emoji, som ble skapt for nesten 400 år siden.

© Wikipedia

Hos nasjonalarkivet i Trenčín i Slovakia mener de det foregikk slik:

I 1635 hadde advokaten Jan Ladislaides fått i oppgave å gjennomgå de kommunale regnskapene i en liten by ved Strážov-fjellene.

Advokaten var godt fornøyd med tallene, så da han godkjente dem, tegnet han en liten sirkel ved siden av sin egen underskrift.

Inne i sirkelen tegnet han to prikker og en strek - et bilde som de fleste i dag ville kalle en smilende emoji.

Smilende ansikt godkjente regnskap

Om det var nøyaktig slik verdens første emoji ble til, kan man ikke slå fast med sikkerhet, sier Peter Brindza, leder for nasjonalarkivet i Trenčín.

Men at advokaten Jan Ladislaides i 1635 brukte et smilende ansikt til å godkjenne et regnskap, er det ingen tvil om.

“Jeg kan selvføIgelig ikke utelukke at det fins eldre emojier som vi ennå ikke har oppdaget. Men dette er uten tvil en av de aller eldste," sier Peter Brindza.

Aksept og anerkjennelse

Selv om emojiens munn ser mer nøytral enn glad ut, hersker det ifølge Peter Brindza ingen tvil om at ansiktet symboliserer aksept og anerkjennelse.

Over underskriften og tegningen har advokaten nemlig skrevet en liten tekst der han uttrykker sin tilfredshet med det godkjente regnskapet.

De første digitale emojiene ble laget i Japan i 1999, og i 2013 ble ordet "emoji" tatt opp i en ordbok. Man anslår at det hver dag sendes seks milliarder emojier i verden.