Shutterstock
Tiden er den fjerde dimension

Tankespinn

Tema - Noen spørsmål er så store at de har utfordret vitenskapen gjennom århundrer. Uansett om forskerne finner svarene eller ikke, driver jakten oss framover mot nye erkjennelser.