Tiden er den fjerde dimension
Tema

Tankespinn

Noen spørsmål er så store at de har utfordret vitenskapen gjennom århundrer. Uansett om forskerne finner svarene eller ikke, driver jakten oss framover mot nye erkjennelser.

Shutterstock
Nå vil fysikere restarte tiden
Tiden er den fjerde dimension

Nå vil fysikere restarte tiden

“Den berømte fysikeren Roger Penrose argumenterer for at ‘et stort gammelt univers’ faktisk er det samme som ‘et nytt ungt univers’, og at universet derfor vil nullstille tiden og gjenføde seg selv i et nytt big bang. Hvis han har rett, er vårt univers bare ett i en rekke av kanskje uendelig mange som etterfølger hverandre som perler på en snor.” 🤯🤯🤯

Fysikerne er på jakt etter ingenting

Fysikerne er på jakt etter ingenting

Jakten på det absolutte tomrom, der det ikke finnes verken materie, energi eller krefter, har vart i tre tusen år. Underveis har filosofer og fysikere forsøkt å frambringe det totale vakuum både i praksis og i teorien – men det virker som om naturen motarbeider dem. Akkurat når det ser ut til at forskerne har kommet fram til det totale tomrom, fylles det igjen opp av nye oppdagelser og erkjennelser.

Finnes uendelighet i den virkelige verden?

Finnes uendelighet i den virkelige verden?

I årtusener har tenkere balet med ideen om uendelighet. Som en plagsom slange snor den seg inn overalt i matematikken, men hver gang den stikker hodet fram i fysikken, oppstår det uløselige paradokser. Først for hundre år siden lærte matematikerne å regne med uendelige mengder, men ett sentralt spørsmål står igjen: Finnes uendeligheten bare i tallenes teoretiske verden, eller er den en del av virkeligheten?