Når skrev man de første bøkene?

Boken har i tidens løp hatt mange fysiske former. Men først rundt 400-tallet e.Kr. dukket boken opp med den fysiske formen vi kjenner i dag.

First book

Boken har i tidens løp hatt mange fysiske former. Alt rundt 3000 f.Kr. skrev sumererne og assyrerne med kileskrift på leirtavler, og omtrent samtidig skrev egypterne med hieroglyfer på sammenbankede strimler av papyrusplanter. Først rundt 400-tallet e.Kr. dukket boken opp med den fysiske formen vi kjenner i dag – altså som sider festet til hverandre og omgitt av permer og rygg.

Verdens eldste bok er imidlertid mye eldre og ble fremstilt av etruskerne i vår tids Nord-Italia i 600 f.Kr. Boken består av 24 karat gull, og de seks illustrerte gullsidene er heftet sammen med gullringer. Verdens eldste trykte og daterte bok stammer fra Kina og ble utgitt 11. mai 868 e.Kr. Den er en såkalt blokkbok, der sidene er trykt som tresnitt av utskårne og innfargede treplater.

Gutenberg Bible

Teknikken er kjent fra Korea alt fra midten av 700-tallet, men disse verkene mangler utgivelsesår. Frem til midt på 1400-tallet ble bøker lagd med håndkraft, så da tyske Johann Gutenberg i 1454 ga ut en 42-linjers Bibel, betydde det bokens epokegjørende gjennombrudd.