Når ble egentlig tallet null funnet opp?

Tallet null, slik vi bruker det i dag, ble første gang innført av den indiske matematikeren og astronomen Brahmagupta. I storverket ”Brahmasphutasiddhanta” fra år 628 setter han opp en rekke regler for hvordan man regner med både null og negative tall – regler som er i bruk den dag i dag. Før Brahmagupta fantes det riktignok også et symbol for ingenting i flere kulturer. Det eldste er babylonernes null fra rundt år 250 f.Kr., og senere fikk man også mayaenes null.

Digital-null-på-sort-bakgrunn
© Shutterstock

Tallet null, slik vi bruker det i dag, ble første gang innført av den indiske matematikeren og astronomen Brahmagupta. I storverket ”Brahmasphutasiddhanta” fra år 628 setter han opp en rekke regler for hvordan man regner med både null og negative tall – regler som er i bruk den dag i dag. Før Brahmagupta fantes det riktignok også et symbol for ingenting i flere kulturer. Det eldste er babylonernes null fra rundt år 250 f.Kr., og senere fikk man også mayaenes null. Den indiske nullen mener man likevel er funnet opp uavhengig av tidligere utgaver. De tidligste nullene ble heller ikke sett på som midtpunktet på en akse med positive tall på den ene siden og negative på den andre. Derfor var det umulig å lage regnestykker som - 3 + 5 = 2, og begreper som gjeld og underskudd kunne ikke behandles matematisk. De første nullene fungerte mest som plassholdere. Skulle man eksempelvis skrive 104 med titallssystemet, betyr null at det ikke er noen tiere.