Kan man bevise at 1 + 1 = 2?

regnestykke-skrevet-på-tavle
© Shutterstock

Ja, det finnes et bevis, men langt fra alle matematikere har akseptert det. Beviset for at 1 + 1 = 2, tar utgangspunkt i den italienske matematikeren Giuseppe Peanos antagelser der han forsøker å definere størrelsen på de naturlige tallene – 1, 2, 3 osv. Peano regnes i dag for en av de største logiske matematikerne verden har sett, men det betyr ikke at debatten om verdien av arbeidet hans, eller om hvorvidt 1 + 1 virkelig er 2, har stilnet helt. De matematikerne som stiller seg tvilende til beviset, tar ofte utgangspunkt i den tyske matematikeren Kurt Gödels arbeid. Kjernen i kritikken mot Peano – og dermed også mot beviset for at summen av én og én er to – går i hovedsak ut på at Peano i større grad definerer at én og én er to, fremfor å føre nødvendig bevis for det. Hovedtyngden av vår tids matematikere støtter seg likevel til Peano og hans tyske kollega Gerhard K. E. Gentzen som med sitt arbeid med matematikkens grunnlag følger Peanos antagelser.