Hvor lang er en meter?

I etterdønningene av den franske revolusjon hadde franskmennene et oppgjør med de gamle måleenhetene. En av dem som ble skiftet ut, var lengdemålet. I stedet for de gamle lengdene skulle franskmennene nå måle i meter.

NB_u41 meter

Meteren er den viktigste enheten til å måle lengder med, på samme måte som kilogram er for vekt og sekunder er for tid. Men gjennom årene har meteren vært definert på mange forskjellige måter og hatt flere forskjellige lengder.

Den første offisielle meteren dukket opp i slutten av 1700-tallets Frankrike. Etter revolusjonen tok franskmennene et oppgjør med de gamle måleenhetene, og den nye enheten for lengde fikk navnet meter. Den ble definert som en ti milliondel av avstanden fra Nordpolen til ekvator.

Lengden var basert på en matematisk modell av Jorden – og ikke en geografisk.

Meteren er en stang

I 1899 skapte vitenskapsfolk en metallstang som var nøyaktig en meter lang ved null grader celsius – vannets frysepunkt. I likhet med andre metaller endrer stangen lengde ved temperaturpåvirkning. Den består av 90 prosent platina og 10 prosent iridium og ble brukt når andre lengder skulle omregnes til meter.

Men grunnet en regnefeil var meterstangen 200 mikrometer for kort.

Så lang er den i dag

Nye definisjoner ble tatt i bruk, og meteren ble fra 1960 til 1983 definert ved 1 650 763,73 ganger bølgelengden grunnstoffet krypton-86 sender ut rødt-oransje lys med.

I 1983 fikk vi definisjonen av meteren vi fortsatt bruker i dag. Den ble utregnet som et forhold til lysets hastighet i et vakuum. Helt nøyaktig tilsvarer en meter avstanden lys tilbakelegger på 1/299 792 458 sekund.