Hvem var det som fant opp vår tidsinndeling?

For 4000 år siden fant babylonierne opp den første kalenderen som delte opp tiden etter hvordan planetene beveget seg.

Babylontavler

Babylonierne observerte himmelen og skapte den første kalenderen.

© IBSS

Tidsinndelingen vår er tilpasset over flere tusen år. Babylonierne i det som i dag er Irak, innførte for omkring 4000 år siden en kalender der tiden var delt opp i år, måneder og uker.

Babylonierne tok utgangspunkt i bevegelsene til de store himmellegemene.

Året var det tidsrommet jorda bruker på en runde rundt sola, og måneden var den tiden som det tok månen å fullføre en runde rundt jorda.

Syvdagersuken stammer fra rommet

Babylonierne kjente til i alt sju himmellegemer – sola, månen, Mars, Jupiter, Merkur, Venus og Saturn.

Selv om vår oppdeling av en uke er helt uavhengig av astronomiske fenomener, dannet de sju kjente himmellegemene sannsynligvis bakgrunn for sjudagersuka.

Dagen er det tidsrommet der sola befinner seg over horisonten. I det gamle Egypt ble den lyse delen av døgnet delt opp i timer ved hjelp av solur. En tolvtedel av den lyse dagen ble kalt hora, time.