Hvem bestemte pi først?

Hvordan fant man første gang frem til verdien av pi, og hvem sto for denne bedriften?

pi-skrevet-på-tavle
© Shutterstock

Menneskene har sannsynligvis spekulert over forholdet mellom sirkelens diameter og omkrets siden de eldste tider. I den såkalte Rhind-papyrusen fra det gamle Egypt finnes det en innviklet beregning som omregnet til vår tids desimaltall angir verdien av pi til 3,16049 – et tall som er under én prosent for stort. Enda mer nøyaktig var imidlertid den greske matematikeren Arkimedes. Han gikk vitenskapelig til verks og tegnet en likesidet sekskant inne i en sirkel og en annen sekskant utenfor. Sirkelens omkrets måtte naturligvis ligge et sted mellom tallene for de to sekskantenes omkretser, som det var lett å beregne. Deretter økte Arkimedes antallet sider i de to mangekantene: en tolvkant inne i sirkelen og en tolvkant utenfor. Han fortsatte på denne måten, og da han stoppet ved to 96-kanter, hadde han kommet til at sirkelens omkrets er lik diameteren ganget med et tall mellom 223/71 og 22/7. Omregnet til desimaltall gir det 3,1408... og 3,1429... Faktisk kom Arkimedes så nær den korrekte verdien (3,1416...) at omkretsen av en sirkel med en diameter på én meter beregnet med hans tall vil avvike bare en millimeter fra det riktige målet.