Aastronomical unit

En astronomisk enhet gjør nå målingen lettere

I astronomien arbeider man med store avstander. Og noen av dem har man måttet fastlegge fordi avstandene kan variere – himmellegemene beveger seg litt i forhold til hverandre.

Astronomisk enhet ble endret i 2012

I astronomien arbeider man med store avstander. Og noen av dem har man måttet fastlegge fordi avstandene kan variere – himmellegemene beveger seg litt i forhold til hverandre. Slik forholder det seg med en astronomisk enhet. Den defineres som avstanden mellom Jorden og Solen.

Men da Jordens bane rundt solen er lett elliptisk, er avstanden ikke konstant. Derfor er en astronomisk enhet den gjennomsnittlige avstanden mellom de to, men det var først i 2012 at den Internasjonale astronomiske union besluttet at en astronomisk enhet tilsvarer 149 597 870 700 meter.

Siriometer som astronomisk enhet

I begynnelsen av 1800-tallet puslet den tyskfødte, britiske astronomen William Hershel (1738–1822) med en enda større enhet. Det var avstanden mellom Jorden og den klareste stjernen, Sirius. Han forsøkte å beregne avstanden til Sirius ved å sammenligne klarheten med de andre stjernene, og han definerte avstanden som en siriometer.

Men ettersom forskjellen i stjernenes klarhet også henger sammen med at de ikke er like store, var beregningen ikke særlig nøyaktig. I dag vet man at avstanden til Sirius er 8,6 lysår.

Men siriometeren hans overlevde ikke desto mindre som måleenhet. Forskjellige astronomer arbeider videre med de forskjellige målingene, og i dag er det blitt til at en siriometer tilsvarer én million astronomiske enheter, som er det samme som 15,813 lysår.