Russland hedrer de henrettede

Saintity of the Zar family

Etter kommuniststyrets fall i 1991 har Russlands offisielle syn på den siste tsaren endret seg betraktelig. 17. juli 1998, nøyaktig 80 år etter massakren i Jekaterinburg, ble levningene av tsarparet og tre av døtrene formelt stedt til hvile i Peter-Paul-katedralen i St. Petersburg. Russlands daværende president, Boris Jeltsin, deltok i den storslåtte seremonien.

To år senere ble Nikolaj 2. og hele hans familie helgenkåret av den russisk-ortodokse kirken med begrunnelse i tålmodigheten og ydmykheten som familien bevarte under fangenskapet og senere martyrdød. Endelig avsa russisk høyesterett i oktober 2008 en symbolsk dom som erklærte at tsarfamilien var blitt offer for politisk forfølgelse, og at den skulle ha alle sine rettigheter og sin status tilbake.