Hvilket språk snakket man i Romerriket?

Mange har kjempet med latin på skolen. Var det virkelig det daglige språket i Romerriket?

Romerriket språk

Enklere latin var hverdagsspråk i Romerriket

Av gode grunner kjenner vi bare det latinske skriftspråket. På norsk er det en klar stilmessig forskjell på tale- og skriftspråk, især i litterære tekster. Talespråket er enklere, og det samme har vært tilfellet på latin, bare i enda høyere grad.

De tekstene som elevene stifter bekjentskap med på skolen, blant annet av Cicero og Cæsar, er typiske høylitterære tekster.

Vanlige romere – og de fleste av dem var analfabeter – snakket et språk med mye enklere grammatikk. Fra det 2. århundret e.Kr. begynner folkespråket, vulgærlatinen, også å få skriftlig uttrykk. Dette språket var dagligspråket i hele det vestromerske riket, der romerne hardhendt fortrengte lokalspråkene.

Les mer om hvem som oppfant alfabetet.

Klassisk latin fra Romerriket var språklig stilideal

Romerske soldater som slo seg ned i provinsene, og lokale folk som tjenestegjorde i den romerske hæren, bidro til å utbre språket. I den østlige delen av riket fortsatte gresk å være dagligspråket.

Mens den folkelige latinen etter hvert utviklet seg til italiensk, fransk og andre moderne romanske språk, levde klassisk latin videre som et slags språklig stilideal. Latin var blant annet vitenskapens og diplomatiets offisielle språk frem til 1700-tallet.