3D-skanninger avslører nytt om Vesuvs vulkanofre

Nye undersøkelser viser at døden hadde flere årsaker for ofrene i Pompeii og Herculaneum: De døde ikke bare av giftgasser, men også av hodeskader da Vesuv eksploderte i en sky av ild og aske i år 79 e.Kr.

Pompeii - Skanninger avslører nytt om Vesuvs ofre

For knappe 2000 år siden eksploderte Vesuv i et gigantisk vulkanutbrudd som begravet byene Pompeii og Herculaneum under et tykt lag aske. Og nå er italienske forskere i full gang med å skanne 86 av ofrene fra Pompeii.

Skanningene skal oppklare dødsårsaken for utbruddets ofre.

Bygninger i Pompeii raste sammen

Hittil har arkeologene arbeidet ut fra teorien om at folk ble kvalt av giftige gasser fra utbruddet, men den nye 3D-røntgenteknologien har nå avslørt at svært mange faktisk døde av kraniebrudd. De voldsomme skadene ble forårsaket av bygninger som raste sammen over dem.

CT-skanningene er røntgenskanninger i 3D, og med denne metoden behøver ikke forskerne å ødelegge de størknede lagene av aske og gips omkring ofrene – og dermed risikere å skade skjelettene.

Etter utbruddet størknet asken rundt ofrenes kropper, og på den måten ble formen på kroppen og skjelettet bevart.

Forskerne kan se hele skjelettet på skanningbildene og peke ut brudd i bena.